SUPRAPHON

1. 1. 1927

První prodejny gramodesek v Československu

V roce 1927 začala pražská firma Gustava Sušického, zabývající se prodejem elektrických přístrojů, radiopřijímačů a optických přístrojů, nabízet také gramofony pod značkou Avuston, které vyráběla tehdy ještě málo známá firma jménem Ultraphon z Amsterodamu. V roce 1929 bylo berlínskou pobočkou Ultraphonu nabídnuto firmě Gustava Sušického výhradní zastoupení na prodej gramodesek, jejichž výroba se plánovala. Za tím účelem vznikla společnost Ravitas. Desky byly původně do českých prodejen dováženy z Berlína a měly mezinárodní repertoár. České nahrávky se objevily až později.

1. 1. 1928

Prodej gramofonových desek v Československu neustále stoupal

Přibližné dobové odhady celkové domácí spotřeby desek udávají čísla 3 mil. kusů pro rok 1928, 2,5 mil. pro r. 1929, 2 mil. 1930, 1 mil. 1931 a 600-700 tis. 1932. Jestliže roku 1928 byly téměř všechny desky dováženy, o rok později měly z dovozu pocházet 2/3 a v r. 1932 se poměr obrací: 2/3 prodaných nahrávek byly údajně lisovány (ať již z domácích nebo z dovezených matric) v pražských továrnách Esty a Ultraphonu a zahraničními koncerny v severočeském Střekově.

10. 4. 1929

Ultraphon

Začala v Československu působit společnost Ravitas, která vydává pod značkou Ultraphon nejen nahrávky mateřské společnosti Deutsche Ultraphon AG, ale téměř od počátku své existence z velké části také původní české nahrávky. Hlavními podílníky a manažery společnosti Ravitas byli František a Jan Valentini. Na domácím trhu působily tehdy i další společnosti jako Parlophon, Odeon, ale dlouho v konkurenci neobstály. Udržely se pouze The Gramophon Company s labely Columbia a His Master's Voice.

3. 8. 1929

Založeno

Dne 8. 3. 1929 byla založena zastřešující "mateřská" holdingová společnost N. V. Küchenmeister's Internationale Maatschappij voor Accoustiek, jejíž akcie držela komanditní společnost Heinrich J. Küchenmeister & Co. - dělila se na tři podřízené holdingové společnosti, v nichž drží majoritní podíly: a) N.V. Küchenmeister's Internationale Maatschappij voor Sprekende Films, Amsterdam; kapitál 10 mil. RM; 99% podíl; b) N.V. Küchenmeister's Internationale Ultraphon Maatschappij, Amsterdam (Intraphoon); kapitál 6 mil. RM; 56% podíl; c) N.V. Küchenmeister's Internationale Radio Maatschappij, Amsterdam; kapitál 5 mil. RM; 100% podíl. Každý z těchto tří holdingů řídil proměnlivou skupinu dceřiných společností v různých zemích Evropy. V případě Intraphoonu podle obchodní zprávy z konce roku 1930 byly tyto: a) Deutsche Ultraphon Aktiengesellschaft, Berlin; kapitál 1,5 mil. RM; 100% podíl. b) Prager Ultraphon Gesellschaft, Prag (in Gründung); kapitál 200 tis. Kč (plně investován); 100% podíl. c) Société Ultraphone Française S. A., Paris; kapitál 3 mil. Frs; 55% podíl. d) Turicaphon AG, Zürich; kapitál 200 tis. Sfrs; 12,5% podíl. e) Nederlandsche Ultraphoon Maatschappij, Amsterdam; kapitál 100 tis. hfl .;30% podíl. f) Clausophon G.m.b.H., Berlin; kapitál 300 tis. RM; 50% podíl. K pražské filiálce, která pro celý koncern spravovala továrnu na výrobu desek (další továrnu měl koncern v Paříži) se uvádí, že měla výrobní kapacitu 5 tis. desek za den.

1. 12. 1929

První gramodesky značky Ultraphon s českým repertoárem

První gramodesky značky Ultraphon s českým repertoárem se objevily na konci roku 1929. Byly natáčené pražskými populárními umělci v berlínském nahrávacím studiu této původně holandské firmy za doprovodu studiového tanečního orchestru, složeného z muzikantů z celé Evropy (i několika amerických sólistů), který dirigoval F. A. Tichý. Vzhledem k tomu, že první české snímky uvítalo obecenstvo celkem příznivě, další nahrávky již byly pořizovány dojíždějícími německými techniky na mobilním nahrávacím zařízení v Praze v nahrávacím studiu v Národním domě na Vinohradech, zapůjčovaným gramofonovou firmou Odeon. Zároveň přistoupil český licenční uživatel značky Ultraphon, kterým byla obchodní společnost elektrickými, optickými a akustickými přístroji Ravitas, urychleně k výstavbě vlastní lisovny a nahrávacího studia v pronajatém objektu v Praze -Holešovicích. První nahrávání zde proběhlo asi v srpnu či září roku 1931

1. 1. 1930

První lisovna gramofonových desek v Československu

V roce 1930 byla v Praze zřízena první lisovna desek.

15. 10. 1930

První deska se Spejblem a Hurvínkem

Vydává u Ultraphonu první gramofonovou desku se Spejblem a Hurvínkem profesor Josef Skupa, který přešel od nahrávací společnosti HMV. Skupa ji realizoval v nahrávacím studiu v Berlíně. Nahrávky Josefa Skupy ze třicátých až padesátých let minulého století vydal Supraphon pod názvem Klasický Spejbl a Hurvínek Josefa Skupy v kompletu pěti CD znovu v roce 2007.

28. 11. 1931

Bankrot Ultraphonu

Německý Ultraphon vyhlašuje bankrot a jeho aktiva kupuje společnost Ravitas. V ČSR měl německý Ultraphon aktiva ve výši 1 milionu Kč, proto holandští majitelé navrhli společnosti Ravitas, která v Československu zastupovala zájmy této firmy, aby tento majetek i s právem nadále používat ochrannou známku Ultraphon odkoupila. Společnost Ravitas sice požadovanou částku v hotovosti neměla, ale podařilo se jí dohodnout dvouletý splátkový kalendář - a ten skutečně dodržela a od roku 1933 už pod názvem Ultraphon začíná vydavatelsky působit. Vzniká česká firma Ultraphon, akciová společnost pro průmysl a obchod gramofonový se sídlem v Klimentské ulici v Praze. Pro Československo si nechává registrovat značku Ultraphon a pro ostatní svět s malými výjimkami poprvé i značku Supraphon. Česká společnost Ultraphon zpočátku čelila koordinovanému tlaku zahraničních koncernů a jejich kartelové cenové politice. Vydavatelství se zaměřovalo na domácí repertoár a intenzivně spolupracovalo s respektovanými českými institucemi a organizacemi (například s Radiojournalem). Desky značky Supraphon (na etiketě se objevovalo označení: SUPRAPHON U) napomáhaly šíření věhlasu především české klasické hudby v nahrávkách z třicátých až čtyřicátých let. Tehdejší cílevědomá dramaturgie dala vzniknout rozsáhlému katalogu titulů systematicky mapujících dílo Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a dalších osobností české hudební kultury i velikánů hudby světové. Na nahrávkách se podíleli přední domácí i světoví interpreti, komorní soubory a orchestry řízené významnými dirigenty.

21. 1. 1932

Cikánka Karla Vacka

Pro Ultraphon nahrává R. A. Dvorský se svými Melody Boys slavnou písničku Karla Vacka Cikánka. Právě od roku 1932 začal jako firemní orchestr Ultraphonu R. A. Dvorský se svými Melody Boys bezkonkurenčně vládnout gramofonové produkci na československém trhu - natočil mnoho desítek dobových šlágrů českých a německých autorů, často ve verzích zpívaných jak česky, tak německy. Obrovský úspěch ultraphonské verze Cikánky definitivně odpomohl společnosti Ravitas od dluhů, které jí vznikly v roce 1931. Tehdy převzala veškerý majetek německého Ultraphonu v ČSR v ceně 1 milionu Kč a tuto částku musela splácet původnímu holandskému majiteli této značky.

29. 2. 1932

Gramofon Supraphon

Ultraphon registruje značku Supraphon - jako název elektrického gramofonu!

1. 12. 1932

První číslo firemního časopisu - Revue Ultraphonu

Vyšlo první číslo firemního časopisu s názvem Revue Ultraphonu. Měl rozsah 24 stran propagačních textů, firemních anoncí a rozhovorů s různými interprety, kteří nahrávali pro Ultraphon. Dočkal se ale pouhých čtyř čísel, než v létě roku 1933 zanikl.

5. 4. 1933

Vlasta Burian a Jára Pospíšil

Tento den s Ultraphonem podepsali exklusivní smlouvu pánové Vlasta Burian a Jára Pospíšil! Ultraphon slaví na českém trhu úspěchy především s nahrávkami filmových písniček a melodií. Jára Pospíšil se stává kmenovým zpěvákem Ultraphonu.

25. 3. 1935

Vychází první album Oldřicha Kováře

Ultraphon vydává album zpěváka Oldřicha Kováře, který od roku 1931 působil v původní šestičlenné sestavě trampské skupiny Settleři, se kterými vystupoval v operetách v různých pražských hudebních divadlech a také ve filmu. Na popud Václava Talicha v roce 1938 odešel do Národního divadla a své působení v oblasti populární hudby omezil. K jeho největším hitům patřily písničky: Láska brány otevírá, Nejkrásnější hvězdy hoří nad splitem, Kosí fox.

Historie Supraphonu

Hudební vydavatelství Supraphon je historicky nejvýznamnější českou gramofonovou firmou. Značka Supraphon - původně název ve své době moderního elektrického gramofonu - byla zaregistrována v roce 1932. V poválečných letech nesly toto značení domácí gramodesky určené pro export a napomáhaly tak šíření věhlasu především české klasické hudby v nahrávkách z třicátých a čtyřicátých let. Tehdejší cílevědomá dramaturgie dala vzniknout rozsáhlému katalogu titulů systematicky mapujících dílo Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a dalších osobností české hudební kultury i velikánů hudby světové. Na nahrávkách se podíleli přední domácí i světoví interpreti, komorní soubory a orchestry řízené významnými dirigenty.

V průběhu dalšího vývoje se stal státní podnik Supraphon exportním závodem (1949), výrobním podnikem (Gramofonové závody - Supraphon, 1961), samostatným vydavatelstvím (Supraphon n. p., 1969) a postupně - díky svému sílícímu vlivu synonymem českého gramofonového průmyslu. Díky pokračující promyšlené prezentaci české hudby a proslulosti domácích interpretů se zařadil mezi uznávané gramofonové firmy v Evropě i v zámoří. Dokládá to bohatý zvukový archiv považovaný pro svou jedinečnost za významnou kulturní památku.

Navzdory tendenčním kulturním trendům před rokem 1989 obsahuje archiv Supraphonu kromě nesčíslného množství snímků všech hudebních žánrů i cenné nahrávky mluveného slova, které jsou nenahraditelným dokladem vývoje českého dramatického umění i hereckého mistrovství.

Úspěšným vývojem prošla také technologie nahrávání a technická úroveň audionosičů. Přes diskutabilní technickou vyspělost tehdejšího Československa měly desky se značkou Supraphon parametry srovnatelné s výrobky významných západoevropských firem. V roce 1987 vydal Supraphon svůj první kompaktní disk s vážnou hudbou (Smetanovu Mou vlast), a stal se tak jedním z prvních producentů této technické novinky v oblasti hudebních nosičů.

Novodobá historie značky Supraphon, jenž se píše od roku 1989 přinesla změnu vlastníků. V letech 1993 až 2008 se stává většinovým akcionářem vydavatelství Supraphon společnost Bonton a.s., která zároveň vlastnila nakladatelství Albatros, Bonton film, Bonton Music a další významné společnosti působící v oblasti kultury. Od podzimu 2008 se majitelem stává Music pro a.s.

Supraphon a. s. navazuje na nejlepší tradice své vlastní historie. Významnou položkou jeho ediční činnosti je klasická hudba, která značku Supraphon proslavila doslova na celém světě, o čemž svědčí i významné ceny a uznání posledních let - Grand Prix du Disque de L'Europe de L'Académie du Disque, Prize of Golden Disc of Nippon Columbia, Wiener Flötenuhr - Preis der Mozartgemeinde Wien, Cannes Classical Awards a několik nominací na Grammy Awards. Také v oblasti populární hudby patří Supraphon ke klíčovým vydavatelům na domácím trhu. Mezi nejvýznamnější umělce tohoto žánru, jenž na značce Supraphon realizovali nejvíce svých nahrávek, patří zpěvák Karel Gott.